Instrukcja tablicy

Ostrzeżenie

Pamiętaj! Tablica to tylko narzędzie!

Do jej obsługi musisz znać zasady systemu zarządzania powietrzem, do którego została stworzona. 

Kompletną wiedzę na temat zarządzania powietrzem i zasad wykorzystania tablicy w akcji poznasz z książki “Zarządzanie powietrzem w działaniach straży pożarnej”. Aby nabyć książkę wejdź na stronę www.zarzadzaniepowietrzem.pl

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby nie posiadające kompetencji w tym zakresie.

Do czego służy tablica

Tablica do zarządzania powietrzem służy do ewidencji strażaków działających w strefie zagrożenia, w której należy używać aparatów powietrznych i określeniu momentu, w którym powinni oni rozpocząć wycofywanie, by nie naruszyć rezerwy powietrza. Umożliwia nadzorowanie jednocześnie maksymalnie 3 rot. 

Budowa i części składowe tablicy

Zasadniczą częścią jest tablica wykonana w formie suchościeralnej. Częściami tablicy są:

Karta pracy – służy do wpisania danych ratowników, po których można będzie ich zidentyfikować, zapisaniu ciśnienia powietrza, przy którym powinni oni rozpocząć wycofanie i zapisywaniu wartości ciśnień okresowo zgłaszanych przez ratowników. 

Minutniki – po jednym na każdą z trzech rot. Za ich pomocą odmierza się czas do następnego nawiązania kontaktu z ratownikami celem sprawdzenia ich stanu powietrza. 

Minutniki mocuje się do tablicy za pomocą wbudowanych magnesów. Gdy nie są one używane powinny być zdjęte z tablicy i przechowywane w kieszonkach w pokrowcu. 

Jeśli urządzenia nie działają, albo zachowują się nieprawidłowo np. włączają się i wyłączają po wciśnięciu przycisku, to należy wymienić baterie. 3 zapasowe baterie dołączone są do tablicy.

Ustawianie czasu:

Aby ustawić żądany czas należy użyć przycisków 10m, 5m, 1m, 10s np. aby ustawić odmierzanie 7 minut należy wcisnąć raz “5m” i dwa razy “1m”

Rozpoczęcie pomiaru:

Aby rozpocząć odmierzanie czasu należy nacisnąć przycisk START/STOP

Po odmierzeniu nastawionego czasu rozlegnie się alarm, który po 10 sekundach zwiększy głośność.

Resetowanie:

Aby zresetować pomiar należy wcisnąć przycisk RESET

Stopery – po jednym na każdą z trzech rot. Za ich pomocą odmierza się łączny czas trwania wejścia. Ich wskazania wpisuje się w karcie pracy przy sprawdzaniu stanu powietrza. Służą jedynie do określenia minuty od chwili wejścia, w której dokonywane jest sprawdzenie ciśnienia. Za ich pomocą niemożliwe jest określenie momentu wycofania.

Stopery mocuje się do tablicy za pomocą wbudowanych magnesów. Gdy nie są one używane powinny być zdjęte z tablicy i przechowywane w kieszonkach w pokrowcu. 

Jeśli urządzenia nie działają, albo zachowują się nieprawidłowo np. włączają się i wyłączają po wciśnięciu przycisku, to należy wymienić baterie. 3 zapasowe baterie dołączone są do tablicy.

Rozpoczęcie pomiaru:

Aby rozpocząć pomiar należy wcisnąć przycisk S/S (start/stop)

Resetowanie:

Aby zresetować pomiar należy wcisnąć jednocześnie przyciski M i S

Zegar – Wskazuje godzinę wejścia i wyjścia ratowników

Zegar mocuje się do tablicy za pomocą wbudowanych magnesów. Gdy nie jest on używany powinien być zdjęty z tablicy i przechowywany w kieszonkach w pokrowcu. 

Jeśli urządzenie nie działa, albo zachowuje się nieprawidłowo np. włącza się i wyłącza po wciśnięciu przycisku, to należy wymienić baterie. 3 zapasowe baterie dołączone są do tablicy.

Miejsce na notatki – Pole, w którym można wykonać np. prosty szkic sytuacyjny lub zanotować ważne informacje. 

Akronim SPOŁEM – Lista kontrolna strażaka do wejścia do strefy zagrożenia. Przypomina, o czynnościach, które musi wykonać ratownik.

Tabela – Odczytuje się z niej ciśnienie, przy którym rota musi rozpocząć wycofywanie się z punktu odwrotu. Ciśnienie wycofywania odczytuje się z tabeli na podstawie ciśnienia w chwili wejścia i ciśnienia po dojściu w miejsca, w którym rota będzie działać. 

Wykaz kanałów radiowych – Nazwy i numery kanałów ratowniczo-gaśniczych. 

Pokrowiec

Tablica sprzedawana jest wraz z pokrowcem ochronnym. Pokrowiec wyposażony jest w:

foto pokrowiec

  1. Jedną dużą kieszeń zewnętrzną np. do przenoszenia kamizelki funkcyjnej
  2. Pasek do przenoszenia pokrowca na ramieniu
  3. Rzep do przypięcia emblematu jednostki
  4. Małą tablicę suchościeralną do wykonywania notatek
  5. 4 mniejsze kieszenie wewnętrzne do przechowywania akcesoriów np. minutników i stoperów. 
  6. Dodatkowy pasek do przenoszenia tablicy bez pokrowca. 

Wieszanie i przenoszenie

Pokrowiec z tablicą można przenosić w ręku lub na pasku na ramieniu.

pasek na ramię i do przenoszenia

Do wieszania pokrowca służy uchwyt na środku pokrowca, w górnej części.

karabinek

Możliwe jest skrócenie wiszącego pokrowca poprzez spięcie jego dolnej części z górą za pomocą klamerek. Pokrowiec można skrócić o ½ dolnej części lub o całość dolnej części. 

Spinanie

Możliwe jest również zamocowanie tablicy do metalowej powierzchni za pomocą magnesów. Magnesy wyciąga się z pokrowca za pomocą otworów w za plecami tablicy.

Magnes

Tablicę można wypiąć z pokrowca za pomocą guzików. 

Guzik

Można przenosić ją w rękach, wieszać na pomocą utworu w górnej części lub za pomocą magnesów.

karabinek, dłoń, magnesy

Można również przenosić ją na ramieniu za pomocą dodatkowego paska, który zakłada się w dolnej części tablicy po wypięciu jej z pokrowca.

pasek

Pisanie po tablicy

Tablica wykonana jest w formie suchościeralnej. Do pisania po niej służy cienki marker do tablic suchościeralnych. Do tablicy dołączony jest dodatkowo tzw. ołówek chiński. Służy on do pisania po tablicy w warunkach deszczu lub dużej wilgotności, jednak dużo ciężej jest usunąć zrobione nim zapiski z tablicy.

Tablice należy wyczyścić bezpośrednio po akcji. Jeśli tablica nie zostanie odpowiednio wcześnie wyczyszczona to notatki mogą być niemożliwe do usunięcia.

Więcej informacji na temat wykorzystania tablicy znajduje się w książce “Zarządzanie powietrzem w działaniach straży pożarnej”. Aby nabyć książkę wejdź na stronę www.zarzadzaniepowietrzem.pl

Otrzymuj bezpłatne materiały
o zarządzaniu powietrzem

Otrzymuj bezpłatne materiały

o zarządzaniu powietrzem

Uwaga! Pamiętaj, aby kliknąć przycisk w pierwszej wiadomości i potwierdzić adres! Bez tego nie będę mógł wysyłać Ci wartościowych treści. Jeśli wiadomość nie przychodzi, sprawdź foldery "spam" i "oferty".

You have Successfully Subscribed!