Aplikacja FireTrapAir

Aplikacja na urządzenia mobilne FireTrapAir została stworzona, jako narzędzie do zarządzania powietrzem strażaków. Jest elektroniczną wersją narzędzia w formie tablicy suchościeralnej. Zadaniem aplikacji jest pomoc strażakom w określeniu momentu wycofania ze strefy zagrożenia przez osobę obsługującą aplikację spoza strefy zagrożenia. Korzystanie z aplikacji jest darmowe. 

Do obsługi aplikacji należy znać zasady zarządzania powietrzem. Twórcy aplikacji nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie aplikacji przez osoby bez stosownego przeszkolenia. Bazą wiedzy na na temat zasad zarządzania powietrzem jest książka “Zarządzanie powietrzem w działaniach straży pożarnej”.

W trakcie pracy z aplikacją obsługujący ją kontroler posługuje się wartościami ciśnienia zgłaszanymi przez strażaka, który aktualnie posiada mniej powietrza. Nie ma konieczności wpisywania stanu powietrza obydwu strażaków. Gdy jeden z nich będzie musiał się wycofać z powodu niskiego stanu powietrza, to obaj opuszczą strefę zagrożenia. Z tego też powodu strażacy powinni w ramach jednej roty posiadać butle o tej samej pojemności. 

Aplikacja jest ciągle rozwijana. Jeśli masz uwagi do jej wykorzystania lub propozycje usprawnień, to skontaktuj się z nami przez e-mail: info@zarzadzaniepowietrzem.pl

Instalowanie aplikacji

Aplikacja przeznaczona jest na urządzenia z systemem Android. Docelowo będzie do pobrania ze strony Sklep Play. Aplikacja została stworzona do obsługi na tabletach o wymiarach od 8 cali. Jej obsługa może być utrudniona na mniejszych urządzeniach.

Tymczasowo aplikację można pobrać bezpośrednio z naszej strony. Znajduje się pod poniższym przyciskiem: 

Zainstaluj ją zgodnie z ogólnodostępnymi w Internecie instrukcjami instalowania aplikacji bezpsrednio z pliku APK (np. https://www.softonic.pl/artykuly/jak-zainstalowac-aplikacje-na-android-z-pliku-apk)  

Rozpoczynanie pracy w aplikacji

Na ekranie głównym znajdują się trzy sekcje, każda odpowiada jednej rocie, którą można nadzorować za pomocą aplikacji.

Aby rozpocząć korzystanie z aplikacji i wprowadzić dane pierwszej roty należy nacisnąć przycisk “+ ROTA”

Do rozpoczęcia kontroli nad rotą należy:

  1. Podać kryptonim radiowy nadany strażakom

2. Wpisać dane roty np. imiona strażaków

3. Uzupełnić miejsce, w które udają się strażacy

4. Potwierdzić uruchomienie sygnalizatorów bezruchu

5. Podać ilość powietrza w butli strażaka, który ma mniejszy zapas. Wprowadzić da się wartości w zakresie 270-330 barów. Przy mniejszej ilości powietrza aplikacja nie pozwoli na uruchomienie pomiaru ze względu na zbyt małą ilość powietrza. Na podstawie wpisanej wartości aplikacja podaje wartość, przy której należy bezwzględnie przerwać przeszukanie i rozpocząć wycofywanie. Wartość tą należy podać strażakom.

6. Potwierdzić, czy każdy strażak ma uruchomioną latarkę.

7. Wybrać z listy kanał radiowy, na którym będzie prowadzona korespondencja ze strażakami.

8. Potwierdzić przeprowadzenie próby łączności.

9. Potwierdzić, że strażacy zabrali ze sobą ekwipunek potrzebny do działań np. kamerę termowizyjną, sprzęt burzący

10. Jeśli rota jest gotowa do wejścia należy nacisnąć START

Nadzór nad działającymi strażakami

Od chwili rozpoczęcia działań na ekranie głównym widoczna jest wartość ciśnienia określona jako ta, w której strażacy muszą zakończyć przeszukiwanie i rozpocząć wycofywanie, o ile wcześniej nie dojdą do miejsca w którym zamierzają działać np. pomieszczenia objętego pożarem.

W czasie korespondencji radiowej z rotą należy wpisywać w aplikację ilość powietrza zgłoszoną przez strażaka, który posiada aktualnie mniejszy zapas poprzez wciśnięcie przycisku “+ dodaj pomiar”

Oprócz wartości ciśnienia należy zaznaczyć jeden ze statusów określający, czy rota posuwa się dalej w głąb strefy zagrożenia, doszła do miejsca działań, czy rozpoczęła już wycofywanie.

Wartość ciśnień zgłaszanych przez strażaków jest widoczna na ekranie głównym wraz z godziną, z której pochodzi zanotowana wartość. Po sprawdzeniu stanu powietrza należy sprawdzać, czy wartość nie zbliża się do wartości określonej wcześniej jako ta, przy której należy rozpocząć wycofywanie.

W chwili, gdy strażacy dotrą do miejsca, w którym zamierzają działać i nie będą oni posuwać się już dalej w głąb strefy zagrożenia wpisuje się wartość ciśnienia, które posiada ten z nich, który ma mniejszy zapas powietrza. Należy przy tym zaznaczyć status “praca w miejscu” oznaczający, że strażacy Ci będą wycofywać się z tego punku i nie pójdą już dalej w głąb strefy zagrożenia.

Na ekranie głównym w polu “Wycofaj z punktu” pojawi się wartość ciśnienia, przy którym rota najpóźniej musi rozpocząć wycofywanie się z tego miejsca, aby bezpiecznie opuścić strefę zagrożenia.

Od tej pory przy każdej korespondencji z rotą należy okresowo wpisywać podawane przez nich wartości ciśnienia używając przycisku “+ dodaj pomiar”. Zanotowaną wartość należy porównywać z informacjami z pola “Wycofaj z punktu”, w celu sprawdzenia, czy strażacy nie zbliżają się do momentu określonego jako ten, w którym należy przerwać pracę i rozpocząć wycofywanie.

Jeśli ciśnienie wpisane w podczas jednego ze sprawdzeń będzie równe temu, w którym należy rozpocząć wycofywanie roty, rozlegnie się alarm z informacją “Rozpocznij wycofywanie roty”. Na ekranie głównym podświetli się przycisk z taką informacją.

Jeśli zapas powietrza zgłoszony przez strażaków i wpisany w aplikację podczas jednego ze sprawdzeń będzie niższy niż ciśnienie określone wcześniej jako te, przy którym należy rozpocząć wycofywanie to rozlegnie się alarm z informacja “Za mało powietrza na wycofanie”. Na ekranie głównym podświetli się przycisk z informacją “Natychmiast wycofaj rotę!”.

Gdy rota zgłosi, że zakończyła działa przed osiągnięciem wartości ciśnienia określonej jako ciśnienie wycofania z punktu należy odnotować ich stan powietrza w chwili rozpoczęcia wycofywania i zaznaczyć status “wycofywanie”. Podczas wycofywania alarmy nie będą się pojawiały w sytuacji, gdy ciśnienie będzie niższe niż to, przy którym rota powinna rozpocząć wycofywanie. To dlatego, że wiemy, iż strażacy są w drodze powrotnej i zmniejszają już swój dystans do wyjścia. 

Okresowe nawiązywanie łączności z rotą w celu sprawdzenia ich stanu powietrza należy wykonywać nie rzadziej niż co 7 minut. Jeśli od ostatniego zanotowanego pomiaru minęło więcej czasu rozlegnie się alarm z informacją “Nie sprawdzałeś powietrza ponad 7 minut”. Na ekranie głównym podświetli się przycisk “+dodaj pomiar”.

Zmiana danych

Część informacji jak np. miejsce działań, kanał radiowy można zmieniać w trakcie działań z poziomu ekranu głównego. Jeśli rota zmienia obszar, w którym działa np. skończyła działać na pierwszym piętrze i udaje się na drugie można te informacje edytować.

Możliwa jest również zmiana danych roty i kryptonimu. Może się to przydać jeśli rota musi wejść do działań natychmiast i dla zaoszczędzenia czasu podczas wpisywania ich danych pozostawiamy wartości wpisane domyślnie i chcemy je uzupełnić za chwilę. W celu zmiany danych należy kliknąć na pole, które chcemy edytować. 

Zakończenie działań

Gdy strażacy opuścili strefę zagrożenia należy potwierdzić ten fakt klikając przycisk “Zakończ”.

Otrzymuj bezpłatne materiały
o zarządzaniu powietrzem

Otrzymuj bezpłatne materiały

o zarządzaniu powietrzem

Uwaga! Pamiętaj, aby kliknąć przycisk w pierwszej wiadomości i potwierdzić adres! Bez tego nie będę mógł wysyłać Ci wartościowych treści. Jeśli wiadomość nie przychodzi, sprawdź foldery "spam" i "oferty".

You have Successfully Subscribed!